28/02/2013

OBJEKTIF DASAR TEKNOLOGI HIJAU NEGARA

  1. Mengurangkan kadar peningkatan penggunaan tenaga dalam masa yang sama meningkatkan pembangunan ekonomi.
  2. Membantu pertumbuhan dalam industri Teknologi Hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara.
  3. Meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan Teknologi Hijau dan meningkatkan daya saing dalam Teknologi Hijau di persada antarabangsa.
  4. Memastikan pembangunan mapan dan memulihara alam sekitar untuk generasi akan datang.
  5. Meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap Teknologi Hijau dan menggalakkan penggunaan meluas Teknologi Hijau.

No comments: