26/02/2013

DASAR TEKNOLOGI HIJAU NEGARA


Perdana Menteri YAB Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak telah menggariskan lima langkah strategik bagi menjayakan Dasar Teknologi Hijau Negara :


  1. Mengukuhkan rangka kerja institusi terutama di kalangan menteri.
  2. Menyediakan persekitaran yang kondusif bagi Pembangunan Teknologi Hijau.
  3. Menggiatkan lagi pembangunan modal insan menerusi pemberian latihan dan program pendidikan.
  4. Menggalakkan penyelidikan dan inovasi Teknologi Hijau menerusi pengkomersialan.
  5. Memantapkan usaha mempromosi dan meningkatkan kesedaran rakyat terhadap Teknologi Hijau.

No comments: