28/02/2013

4 TUNGGAK DASAR TEKNOLOGI HIJAU NEGARA

1. TENAGA
Mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga.

2. ALAM SEKITAR
Memulihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar.

3. EKONOMI
Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi; dan

4. SOSIAL
Meningkatkan kualiti hidup untuk semua.

No comments: