28/02/2013

SEKTOR UTAMA TEKNOLOGI HIJAU

Kemajuan yang signifikan dan peningkatan dalam empat sektor utama yang berikut :-

1. SEKTOR TENAGA
  • Sektor Bekalan Tenaga 
Aplikasi Teknologi Hijau dalam penjanaan tenaga dan pengurusan bekalan tenaga, termasuk penjanaan bersama (co-generation) di sektor industri dan komersial.
  • Sektor Penggunaan Tenaga
Aplikasi Teknologi Hijau dalam semua sektor penggunaan tenaga dan dalam program pengurusan permintaan tenaga.

2. SEKTOR BANGUNAN
Menerimapakai Teknologi Hijau dalam pembinaan, pengurusan, pemuliharaan dan pemusnahan bangunan.

3. SEKTOR AIR DAN PENGURUSAN SISA
Menerimapakai Teknologi Hijau dalam pengurusan dan penggunaan sumber air, rawatan kumbahan, sisa pepejal dan kawasan pelupusan sampah.

4. SEKTOR PENGANGKUTAN
Memasukkan elemen Teknologi Hijau dalam prasarana pengangkutan dan kenderaan, khususnya biobahanapi dan pengangkutan jalan awam.

No comments: